Honorary chairman:

Professor Tomasz TROJANOWSKI
Ordinary Member of the Academy

Chairwomen:

Professor Urszula FISZER
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa,
SPSK im. Prof. W. Orłowskiego
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
fax (+48 22) 58 41 301 tel. (+48 22) 629 43 49
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretary:

Professor Bożena GALAS-ZGORZALEWICZ
Uniwersytet Medyczny, Poznań
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49,
tel. (+48 61) 869 18 46, (+48 61) 869 15 52
fax (+48 61) 869 12 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deputy Chairwomen:

Professor Anna CZŁONKOWSKA, Ordinary Member of the Academy
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Professor dr hab. Ewa PILARSKA
Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Other members of the Presidium:

Professor Marcin ROSZKOWSKI
Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Professor Tomasz TROJANOWSKI
Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Associate Professor Tomasz LITWIN
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa